Wprowadź adres e-mail jako nazwę użytkownika. 150 znaków lub mniej. Tylko litery, cyfry i znaki @/./+/-/_.
Podaj imię lub imiona.
Podaj nazwisko, nazwiska.
Podaj numer telefonu komórkowego w formacie '605596655' lub '+48605596655', jest niezbędny w celu przeprowadzenia rejestracji online.
Nie mam numeru PESEL
Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL to zaznacz tę opcję.
Nr PESEL pacjenta.
Wybierz z listy kraj, którego masz obywatelstwo.
Podaj lub wybierz z formatki kalendarza datę urodzenia.
Wybierz płeć.
  • Your password can't be too similar to your other personal information.
  • Your password must contain at least 8 characters.
  • Your password can't be a commonly used password.
  • Your password can't be entirely numeric.
Enter the same password as before, for verification.
Akceptuję Regulamin*
Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do korzystania z Portalu Pacjenta.
Akceptuję Politykę prywatności*
Akceptacja Polityki prywatności jest niezbędna do korzystania z Portalu Pacjenta.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Oświadczam, że udostępniam dane osobowe w celu rejestracji do Portalu Pacjenta Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYK Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. („Diagnostyk”). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Diagnostyk w zgodzie z Polityką prywatności, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz dla celów związanych z działalnością Portalu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji systemowych, o utrudnieniach lub zmianach w działaniu Portalu, a także powiadomień o akcjach związanych z treściami umieszczonymi przeze mnie w Portalu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z Polityki prywatności.
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingowych, w odniesieniu do produktów i usług własnych Diagnostyk drogą: mailową, telefoniczną i przez SMS. Wyrażenie tej zgody jest niezbędne abyśmy przesłali Ci informację o ewentualnych promocjach i rabatach. W dowolnym momencie możesz zmienić decyzję poprzez cofnięcie tej zgody w profilu pacjenta.
cancel Rezygnuję